Staram się być dobrym Tatą

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Nie zgadzam się na dyskryminację to może spotkać każdego z nas

Udostępniam bo temat jest bardzo ważny ... podpiszcie proszę i przekażcie znajomym 


Redakcja "Rzeczpospolitej": Oczekujemy przeprosin i sprostowania w sprawie osób ze spektrum autyzmu


W dniu 05.01.2017 r. na łamach magazynu „Plus i Minus” czasopisma „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł dr hab. Piotra Nowaka p.t.: „Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe”. Autor, posługując się nieprawdziwymi argumentami, w sposób wyjątkowo skandaliczny, dowodził jakby osoby z zespołem Aspergera, ze spektrum autyzmu miały być elementem zakłócającym funkcjonowanie uczelni wyższych. Stanowczo protestujemy przeciwko promowaniu w „Rzeczpospolitej” postaw nie tylko dyskryminujących osoby ze spektrum autyzmu, ale wręcz nawołujących do jawnej selekcji studentów na polskich uczelniach. Zdajemy sobie sprawę, że jako czasopismo macie Państwo nie tylko prawo, ale i obowiązek przekazywać społeczeństwu różne sposoby widzenia rzeczywistości, a ostateczną odpowiedzialność za treść artykułu ponosi jego autor. Jednocześnie ‐ zamieszczając wzmiankowaną publikację bez słowa komentarza ‐ przyczyniacie się Państwo do szerzenia nieprawdy. Z punktu widzenia naukowego, zaburzenia ze spektrum autyzmu w żaden sposób nie mogą być nazywane „szaleństwem” czy chorobą psychiczną, a nazywanie osób ze spektrum autyzmu „niezrównoważonymi”, „upośledzonymi” czy „niepoczytalnymi” można odbierać wyłącznie w wymiarze mowy nienawiści lub… wyrazu głębokiej frustracji i niekompetencji autora. 
Jako czasopismo opiniotwórcze, musicie Państwo być świadomi, że zamieszczane artykuły wpływają na postrzeganie zjawisk społecznych wśród Waszych czytelników. Czy naprawdę ideą i misją „Rzeczpospolitej” jest szerzenie kłamstw i oszczerstw? Budowanie przekonania o zagrożeniu płynącym ze strony osób o odmiennym rozwoju? Wśród osób z zespołem Aspergera, także w Polsce, są naukowcy, wykładowcy akademiccy, lekarze, inżynierowie, osoby wszelkich profesji, nierzadko pełniące ważne i użyteczne społecznie funkcje. Do swoich sukcesów zawodowych i życiowych dochodziliśmy wysiłkiem własnym, czasem ze wsparciem najbliższych i osób, które wierzyły/wierzą, że niezależnie od ścieżki rozwojowej ‐ jesteśmy wartościowymi ludźmi, którzy mogą wnieść istotny wkład w rozwój naszego państwa. Osoby ze spektrum autyzmu stanowią 1% społeczeństwa. Są wśród nas także ludzie wymagający więcej wsparcia, ale nazywanie nas chorymi psychicznie, niezrównoważonymi i niepoczytalnymi godzi w zwyczajną, ludzką przyzwoitość. W związku z powyższym ‐ jako osoby ze spektrum autyzmu, ich rodziny i przyjaciele, oczekujemy sprostowania artykułu w „Rzeczpospolitej”. Oczekujemy komentarza do tekstu dr hab. Piotra Nowaka, uwzględniającego obowiązującą wiedzę na temat zespołu Aspergera i spektrum autyzmu. Oczekujemy także przeprosin oraz zaznaczenia, że tezy autora artykułu nie są w żaden sposób umocowane naukowo, lecz stanowią jego osobistą wizję rzeczywistości, nie mającą najmniejszego związku z faktami i należy traktować je jako indywidualne przemyślenia autora. 

Mamy nadzieję, że nasze stanowisko znajdzie Państwa zrozumienie i nie będziemy zmuszeni zasięgać pomocy prawnej w tej kwestii. 

dr Joanna Ławicka
pedagog specjalny,
prezes zarządu Fundacji Prodeste, osoba z zespołem Aspergera
https://secure.avaaz.org/pl/petition/Redakcja_Rzeczpospolitej_Oczekujemy_przeprosin_i_sprostowania_w_sprawie_osob_ze_spektrum_autyzmu/?tFuwylb

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz